1.) A program címe:

„Fiatal Vezetők, Frissen Kinevezett Vezetők
Távoktatásos
Vezetői Továbbképző Programja”
- online-levelező program + 2 tréningnap
(Blended learning - kombinált oktatás)

2.) A programot jegyző Európai Üzleti Iskola célja:

A programot jegyző Európai Üzleti Iskola célja, hogy minél többen korszerű, modern, gyakorlatias vezetői és üzleti ismereteket szerezzenek a cégműködés-cégműködtetés különböző területein.

3.) A „Távoktatásos Vezetői Továbbképző Program” célja:

A cégek igényeire szabott Távoktatásos Vezetői Továbbképző Program célja, hogy a résztvevők fejlesszék irányítói készségüket, és rendszerezett vezetői-vezetési ismereteket szerezzenek.

Gyakorlatias képzés a személyes hatékonyság növelésére.

„Vezetői és vezetési módszerek, tudás, szemlélet, kontextus, kulcskompetenciák fejlesztése, új perspektíva, inspiráció a jövőre nézve, feltöltődés” – ezt nyújtja a program.

4.) A program tematikája/tartalma röviden:

 1. Vezetői Készségszint Felmérés
 2. Vezetői kommunikáció
 3. Vezetői stratégia alkotás
 4. Team- és csapatépítés
 5. Team- és csapatvezetés
 6. Feladatmenedzsment
 7. Munkatársak motiválása
 8. Munkatársak teljesítményértékelése
 9. Projektszervezés és időgazdálkodás
 10. + Krízishelyzetek kezelése a versenyszféra szereplői számára

5.) A program részletesen:

A) Készségszint felmérés

»VKV 100™« VEZETŐI KÉSZSÉGSZINT VIZSGÁLAT
(A »VKV 100™« teszttel 10 szempont szerint 100 kérdéssel azokat a legfontosabb vezetői készségeket vizsgáljuk, amelyek megléte vagy hiánya jelentősen befolyásolja - hierarchiában elfoglalt helyük szerint - a vezetők, és ezáltal cégük, csoportjuk, csapatuk sikerét.)

B) Vezetői kommunikáció (2 tréningnap)

A „Vezetői kommunikáció” c. tréningprogram tematikája:

 1. A professzionális vezetői kommunikáció – a munkatársak számára egyértelmű kommunikáció növeli a hatékonyságot és a termelékenységet
 2. A helyzetnek megfelelő vezetői kommunikáció
 3. A feladat átruházás, ’delegálás’
 4. A motivációs megbeszélés
 5. A non-verbális kommunikáció
 6. A kritikai megbeszélés
 7. A tanácsadó megbeszélés
 8. A munkatársak tájékoztatása
 9. A teljesítményértékelő megbeszélés
 10. A munkahelyi konfliktusok kezelése
 11. Munkahelyi csoportegység kialakítása

C-J) Egyéni felkészülés, amelyhez a tananyagot az Európai Üzleti Iskola biztosítja. A tananyag elsajátításának ellenőrzése tesztszerű rövid házi dolgozatokkal történik.

Konzultáció az egyéni felkészüléshez kötődően: e-mailben, telefonon, Skype-on, a koronavírus járvány lefutása után személyesen.

6.) A program időpontja és időtartama:

A program tervezett időtartama: 2 hónap,

 1. csoport: 2020. június 2. és 2020. augusztus 28. között,
 2. csoport: 2020. június 15. és 2020. augusztus 28. között,

amely a távoktatás nyújtotta keretek miatt – figyelembe véve a koronavírus járványt és az esetleges munkahelyi elfoglaltságokat – további 6 hónappal automatikusan meghosszabbodik, ha valaki nem fejezi be a programot a megadott időkeretben.

Plusz: a program tartalmazza a 2 napos „Vezetői kommunikáció” c. tréningen való részvétel lehetőségét. Ennek helyszíne Budapest. Időpontja a koronavírus járvány lefutása után kerül meghatározásra.

7.) Jelentkezési határidő:

 1. csoportba: 2020. május 28-ig.
 2. csoportba: 2020. június 12-ig.

8.) Részvételi korhatár:

38 év

9.) A program elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.

Megnevezése: Vezetőképzés

10.) Részvételi díj:

190 ezer Ft/fő+Áfa,
amely a program megtartását és az oktatási anyagok ellenértékét tartalmazza.

11.) Információs telefonszám: 06 30 555-1199

12.) Jelentkezés[form-t-2]