1.) A program címe:

„Fiatal Vezetők, Frissen Kinevezett Vezetők
Távoktatásos
Vezetői Továbbképző Programja”
- online-levelező program + 2 tréningnap

2.) Az Európai Üzleti Iskola célja:

Az Európai Üzleti Iskola célja, hogy minél többen korszerű, modern, gyakorlatias vezetői és üzleti ismereteket szerezzenek a cég és szervezeti működés-működtetés különböző területein.

3.) A „Távoktatásos Vezetői Továbbképző Program” célja:

A cégek és különböző szervezetek igényeire szabott Távoktatásos Vezetői Továbbképző Program célja, hogy a résztvevők fejlesszék irányítói készségüket, és rendszerezett vezetői-vezetési ismereteket szerezzenek.

Gyakorlatias képzés a személyes hatékonyság növelésére.

„Vezetői és vezetési módszerek, tudás, szemlélet, kontextus, kulcskompetenciák fejlesztése, új perspektíva, inspiráció a jövőre nézve, feltöltődés” – ezt nyújtja a program.

4.) A program tematikája/tartalma röviden:

 1. Vezetői Készségszint Felmérés

 2. Vezetői kommunikáció

 3. Vezetői stratégia alkotás
 4. Team- és csapatépítés
 5. Team- és csapatvezetés
 6. Feladatmenedzsment
 7. Munkatársak motiválása
 8. Munkatársak teljesítményértékelése
 9. Projektszervezés és időgazdálkodás

  A programhoz pluszban 2 bónuszt adunk:

 10. Bónusz-1: „Hogyan hozzuk ki magunkból a legjobb teljesítményt?” (online e-mail tréning)

 11. Bónusz-2: A 18 oldalas „Változások megvalósítása: a változások lebonyolításának módszertana” c. összefoglaló kivonat a változások, változtatások, krízishelyzetek kezelésének teljes folyamatát leírja, röviden, tömören, lényegre törően.

5.1.) A program részletesen:

A) Készségszint felmérés

»VKV 100™« VEZETŐI KÉSZSÉGSZINT VIZSGÁLAT
(A »VKV 100™« teszttel 10 szempont szerint 100 kérdéssel azokat a legfontosabb vezetői készségeket vizsgáljuk, amelyek megléte vagy hiánya jelentősen befolyásolja - hierarchiában elfoglalt helyük szerint - a vezetők, és ezáltal cégük, csoportjuk, csapatuk sikerét.)

B) Vezetői kommunikáció (2 tréningnap, vagy online-levelező programként kerül megtartásra a járványügyi korlátozások fennállásáig)

A „Vezetői kommunikáció” c. tréningprogram tematikája:

 1. A professzionális vezetői kommunikáció – a munkatársak számára egyértelmű kommunikáció növeli a hatékonyságot és a termelékenységet
 2. A helyzetnek megfelelő vezetői kommunikáció
 3. A feladat átruházás, ’delegálás’
 4. A motivációs megbeszélés
 5. A non-verbális kommunikáció
 6. A kritikai megbeszélés
 7. A tanácsadó megbeszélés
 8. A munkatársak tájékoztatása
 9. A teljesítményértékelő megbeszélés
 10. A munkahelyi konfliktusok kezelése
 11. Munkahelyi csoportegység kialakítása

C-I) Egyéni felkészülés, amelyhez a tananyagot az Európai Üzleti Iskola biztosítja. A tananyag elsajátításának ellenőrzése tesztszerű rövid házi dolgozatokkal történik.

Konzultáció az egyéni felkészüléshez kötődően: e-mailben, telefonon, Skype-on, szükség esetén személyesen.

J) Online bónusz tréning:

A „Hogyan hozzuk ki magunkból a legjobb teljesítményt?” c. program növeli a résztvevők személyes hatékonyságát.

K) Bónusz összefoglaló kivonat:

A 18 oldalas „Változások megvalósítása: a változások lebonyolításának módszertana” c. összefoglaló kivonat a változások, változtatások, krízishelyzetek kezelésének teljes folyamatát leírja, röviden, tömören, lényegre törően. Ehhez az anyagrészhez is tartozik feladat.

6.) A program időpontja és időtartama:

A program tervezett időtartama: 8 hét,

Választható kezdési időpontok:

 • 2021. március 1.
 • 2021. március 22.

Plusz: a program tartalmazza a 2 napos „Vezetői kommunikáció” c. tréningen való részvétel lehetőségét.

A „Vezetői kommunikáció”c. tréningprogram lebonyolítását személyes részvétellel tervezzük. Azonban, ameddig a járványügyi korlátozások fennállnak, a tréninget online-levelező formában bonyolítjuk le.

Ezzel kapcsolatban - ha bármilyen részletkérdés felmerül - kérjük, keressenek bennünket az alábbi telefonszámon.

Információs telefonszámunk: 06 30 555-1199

7.) Jelentkezési határidő:

 • A 2021. március 1-én kezdődő program esetében: 2021. február 25. (Cs)
 • A 2021. március 22-én kezdődő program esetében: 2021. március 18. (Cs)

8.) Részvételi korhatár:

38 év

9.) A program elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.

Megnevezése: Vezetőképzés

10.) Részvételi díj:

190 ezer Ft/fő+Áfa,
amely a program megtartását és az oktatási anyagok ellenértékét tartalmazza.

11.) Információs telefonszám: 06 30 555-1199

12.) Jelentkezés

A képzés adatai:


Választott kezdési időpont: *

A számlafizető cég adatai:A kitöltő / kapcsolattartó adatai:

A cég által a képzésre jelölt személy1:
(1 Több jelentkező esetén kérjük az űrlapot jelentkezőnként kitölteni.)[form-t-2c]