1.) A program címe:

„KözépVezetők
Távoktatásos Továbbképző Programja”
- online-levelező program + 2 tréningnap
(Blended learning - kombinált oktatás)

2.) Az Európai Üzleti Iskola célja:

Az Európai Üzleti Iskola célja, hogy minél többen korszerű, modern, gyakorlatias ismereteket szerezzenek a cégműködés-cégműködtetés területén.

3.) A „Távoktatásos KözépVezetői Továbbképző Program” célja:

A cégek és különböző szervezetek elvárásaira és igényeire szabott Távoktatásos KözépVezetői Továbbképző Program célja, hogy a résztvevők fejlesszék irányítói készségüket, és rendszerezett vezetői-vezetési ismereteket szerezzenek.

Gyakorlatias képzés a személyes hatékonyság növelésére.

4.) A program tematikája/tartalma röviden:

 1. KözépVezetői Készségszint Felmérés
 2. Vezetői kommunikáció
 3. Team- és csapatépítés, csapatvezetés
 4. Feladatmenedzsment
 5. Munkatársak motiválása
 6. Munkatársak teljesítményértékelése
 7. Projektszervezés és időgazdálkodás

5.) A program részletesen:

A) Készségszint felmérés

»VKV 100™« VEZETŐI KÉSZSÉGSZINT VIZSGÁLAT
(A »VKV 100™« teszttel 10 szempont szerint 100 kérdéssel azokat a legfontosabb vezetői készségeket vizsgáljuk, amelyek megléte vagy hiánya jelentősen befolyásolja - hierarchiában elfoglalt helyük szerint - a vezetők, és ezáltal cégük, csoportjuk, csapatuk sikerét.)

B) Vezetői kommunikáció (2 tréningnap)

A „Vezetői kommunikáció” c. tréningprogram tematikája:

 1. A professzionális vezetői kommunikáció
 2. A helyzetnek megfelelő vezetői kommunikáció
 3. A feladat átruházás, ’delegálás’
 4. A motivációs megbeszélés
 5. A non-verbális kommunikáció
 6. A kritikai megbeszélés
 7. A tanácsadó megbeszélés
 8. A munkatársak tájékoztatása
 9. A teljesítményértékelő megbeszélés
 10. A munkahelyi konfliktusok kezelése
 11. Munkahelyi csoportegység kialakítása

C-G) Egyéni felkészülés, amelyhez a tananyagot az Európai Üzleti Iskola biztosítja. A tananyag elsajátításának ellenőrzése tesztszerű rövid házi dolgozatokkal történik.

Konzultáció az egyéni felkészüléshez kötődően: e-mailben, telefonon, skype-on, szükség esetén személyesen.

6.) A program időpontja és időtartama:

A program tervezett időtartama: 8 hét,

Választható időpontok:

 • 2020. augusztus 17. – 2020. október 16. között
 • 2020. szeptember 1. – 2020. október 30. között
 • 2020. szeptember 15. – 2020. november 13. között

amely időpontok a távoktatás nyújtotta keretek lehetősége miatt 2020. november 30-ig automatikusan meghosszabbodnak, ha valaki nem fejezi be a programot a megadott időkeretben.

Plusz: a program tartalmazza a 2 napos „Vezetői kommunikáció” c. tréningen való részvétel lehetőségét. Ennek helyszíne Budapest. Időpontja: 2020. Szeptember 28-29. (H-K)

Megjegyzés: Amennyiben a tréning megtartásának időpontjában ismét megjelenne a koronavírus járvány és nem lenne lehetséges a személyes megjelenést kívánó tréning megtartása, a programot távoktatásos formában tartjuk meg. (Ennek módjáról akkor külön tájékoztatást adunk.)

7.) Jelentkezési határidő:

 • Az augusztus 17-én kezdődő program esetében: 2020. augusztus 13. (Cs)
 • A szeptember 1-jén kezdődő program esetében: 2020. augusztus 27. (Cs)
 • A szeptember 15-én kezdődő program esetében: 2020. szeptember 10. (Cs)

(A választott időpontot az online jelentkezés Megjegyzés rovatába kérjük beírni.)

7.A.) Vállalathoz/Szervezethez kihelyezett tréning:

LÁSD: 10. pont.

8.) Részvételi korhatár:

Nincs

9.) A program elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.

Megnevezése: Középvezetői Továbbképzés

10.) Részvételi díj:

Budapesti tréning helyszín, nyílt program:

Részvételi díj: 60 ezer Ft/fő+Áfa,
amely a program megtartását és az oktatási anyagok ellenértékét tartalmazza.

Kihelyezett tréning:

Részvételi díj: 90 ezer Ft/fő+Áfa,
amely a program megtartását és az oktatási anyagok ellenértékét tartalmazza.

Helyszín igény: Min. 12 fő jelentkezése/jelentkeztetése esetén a programhoz tartozó tréninget külön igény
esetén – egyeztetett időpontban – megtartjuk kihelyezett formában is. Ebben az esetben a program díja:
90 ezer Ft/fő+Áfa. (Igényünk: Min. 40-50 m2-es terem, amely alkalmas az oktatása.
Távolabbi vidéki helyszín esetén a tréner számára szállás biztosítását kérjük.)

11.) Információs telefonszám: 06 30 555-1199

12.) Jelentkezés[form-t-2]