Szakmai platform: www.menedzserguru.hu
MagunkrólHírlevélElérhetőségeink

 

1.) A program címe:

„KözépVezetők
Távoktatásos Továbbképző Programja”
- online-levelező program -

2.) Az Európai Üzleti Iskola célja:

Az Európai Üzleti Iskola célja, hogy minél többen korszerű, modern, gyakorlatias ismereteket szerezzenek a cégműködés-cégműködtetés területén.

3.) A „Távoktatásos KözépVezetői Továbbképző Program” célja:

A cégek és különböző szervezetek elvárásaira és igényeire szabott Távoktatásos KözépVezetői Továbbképző Program célja, hogy a résztvevők fejlesszék irányítói készségüket, és rendszerezett vezetői-vezetési ismereteket szerezzenek.

Gyakorlatias képzés a személyes hatékonyság növelésére.

4.) A program tematikája/tartalma röviden:

 1. KözépVezetői Készségszint Felmérés
 2. Vezetői kommunikáció
 3. Team- és csapatépítés, csapatvezetés
 4. Feladatmenedzsment
 5. Projektszervezés és időgazdálkodás
 6. Munkatársak motiválása és teljesítményértékelése - tréning

5.) A program részletesen:

A) Készségszint felmérés

»VKV 100™« VEZETŐI KÉSZSÉGSZINT VIZSGÁLAT
(A »VKV 100™« teszttel 10 szempont szerint 100 kérdéssel azokat a legfontosabb vezetői készségeket vizsgáljuk, amelyek megléte vagy hiánya jelentősen befolyásolja - hierarchiában elfoglalt helyük szerint - a vezetők, és ezáltal cégük, csoportjuk, csapatuk sikerét.)

B-E) Egyéni tanulás távoktatásos formában, amelyhez a tananyagot az Európai Üzleti Iskola biztosítja. A tananyag elsajátításának ellenőrzése tesztszerű rövid házi dolgozatokkal történik.

Konzultáció az egyéni felkészüléshez kötődően: e-mailben, telefonon, skype-on, szükség esetén személyesen.

F) Munkatársak motiválása és teljesítményértékelése – tréning

(A programhoz tartozó tréninget online-levelező formában tartjuk meg, időtartama: 4 hét.)

6.) A program időpontja és időtartama:

A program tervezett időtartama: 6 hét + tréning

Választható kezdési időpontok:

 • 2022. január 17.
 • 2022. január 31.
 • 2022. február 14.
 • 2022. február 28.

6/A.) Az online-levelező továbbképző program lebonyolításának módja:

A program helyszíne: ONLINE

A program lebonyolítása:

1) A választott kezdési időponttól számítva – 6 (+tréning) héten keresztül – minden héten e-mailben küldünk egy vagy kettő elméleti tananyag illetve tréning blokkot az egyéni felkészüléshez. (A kiküldés napjai: kedd, szerda vagy csütörtök.)

2) A blokkokhoz egy-egy rövid - terjedelmi igény és terjedelmi korlát nélküli - házi dolgozat is tartozik, amelyet beküldése után értékelünk.

3) A képzési programok egy-egy blokkjának átlagos feldolgozási időszükséglete: 45-90 perc (egyéni tempótól függ)

4) Konzultációs lehetőségek: e-mailben, telefonon, skype-on, szükség esetén személyesen.

5) Amit az online-levelező távoktatás sajátossága lehetővé tesz: amennyiben valakinek bármely okból - sürgős munka, váratlan feladat, utazás, betegség, helyettesítés, szabadság, nyári szünet stb. - nem elegendő a program elvégzésére az általunk ajánlott időtartam, a program befejezésének határideje 8 héttel meghosszabbítható.)

6/B.) Az online-levelező továbbképzés előnyei:

 • Rugalmas időbeosztás: a résztvevők saját maguk osztják be tanulási idejüket
 • Kényelmes a résztvevők számára: a tanulás bárhol, bármikor, saját ütemben folytatható, nem kell másokhoz alkalmazkodni
 • Költséghatékonyabb, mint az előadótermi továbbképzések: megtakarítható a kieső munkaidő, valamint az utazás ideje (Csökkennek az oktatáshoz, képzéshez kapcsolódó járulékos (pl.: utazás, szállás) és adminisztrációs költségek.)
 • A kurzus anyagát a cégek és szervezetek igényei alapján állítottuk össze
 • Könnyen megoldható nagy létszámú munkahelyi csoportok egyidejű továbbképzése, mivel nincs távollét, nincs egyidejű részvétel, viszont azonos időben jut mindenki ugyanahhoz a tudáshoz, és ugyanazon készségeifejleszthetők.
 • Ha csak egy, vagy néhány fő továbbképzésére van szükség, az is megoldható, mert minden meghirdetett program elindul a meghirdetett időpontban
 • A konzulens folyamatosan rendelkezésre áll
 • Haladás saját ütemben: rugalmas kezdési, rugalmas befejezési időpont és időtartam (Lásd: 6/A. 5. pont)

7.) Jelentkezési határidő:

 • A 2022. Január 17-i héten kezdődő program esetében: 2022. Január 13. (Cs)
 • A 2022. Január 31-i héten kezdődő program esetében: 2022. Január 27. (Cs)
 • A 2022. Február 14-i héten kezdődő program esetében: 2022. Február 10. (Cs)
 • A 2022. Február 28-i héten kezdődő program esetében: 2022. Február 24. (Cs)

8.) Részvételi korhatár:

Nincs

9.) A program elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.

Megnevezése: Középvezetői Továbbképzés

10.) Részvételi díj:

A részvételi díj: 190 ezer Ft/fő+Áfa,
amely a program megtartását és az oktatási anyagok ellenértékét tartalmazza.

11.) Információs telefonszám: 06 30 555-1199

12.) Jelentkezés

A képzés adatai:


Választott kezdési időpont: *

A számlafizető cég adatai:A kitöltő / kapcsolattartó adatai:

A cég által a képzésre jelölt személy1:
(1 Több jelentkező esetén kérjük az űrlapot jelentkezőnként kitölteni.)[form-t-2c1]