AZ ALÁBBI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG MÁR LEZÁRULT.
LÁTOGASSON VISSZA KÉSŐBB VAGY KERESSEN ELÉRHETŐSÉGEINKEN.

VÁLLALATI TRÉNERKÉPZŐ, TRÉNER TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM

A nyomtatható pályázati felhívás + jelentkezési lap letöltése (PDF, 238KB)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP

1.) A pályázat teljes címe:

Vállalati trénerképző, tréner továbbképző tanfolyam:
Képzők képzése
»Train the trainer program«

2.) A pályázat kiírója:

Európai Vezetőképző Akadémia
és az
Európai Üzleti Iskola
1539 Budapest, Pf. 625.
Tel.: 06 (1) 336 0834
Fax: 06 (1) 336 0835
E-mail: office@europaiuzletiiskola.hu
www.europaiuzletiiskola.hu
FMK nyilvántartási szám: 01 - 0794 - 05

3.) A pályázat célja:

E pályázat kiírásával az a célunk, hogy a résztvevők számára átfogó, magas színvonalú ismeretanyagot adjunk át a készségfejlesztő, illetve tudásátadó tréningek tartása területén.

A képzés során megszerezhető kompetencia: A résztvevők a tréningek vezetéséhez szükséges oktatás-módszertani ismereteket szerzik meg, és a tréningek tartásához szükséges speciális készségeiket fejlesztik (tréningek előkészítése, új tréningek megalkotása illetve összeállítása, a tréningek megvalósítása és lebonyolítása). A megszerzett ismeretek előbbieken túl felhasználhatók a coachingolás, a mentorálás, valamint a munkatársak munkakörükre történő betanítása során is.

Akiknek ajánljuk a program elvégzését: a cégen belüli képzéssel foglalkozó vezetőknek és munkatársaknak, vállalati oktatóknak, trénereknek, humánpolitikai, értékesítési, ügyfélszolgálati és más szakmai vezetőknek, illetve mindazoknak, akik munkájuk során ismeretek átadására, munkaköri készségek fejlesztésére, tréningmódszereket szeretnének alkalmazni.

A program inspirál, feltölt, és lehetőséget ad más cégek hasonló munkakört betöltő munkatársaival való tapasztalatcserére is.

4.) A pályázat beküldésének határideje:

2017. Augusztus 25. (péntek)

5.) A képzési program időtartama:

48 óra, 2017. Szeptember 7. – 2017. Szeptember 22. (3 alkalommal 2-2 egész nap)

Képzési napok:

 1. rész: 2017. Szeptember 7-8. (Cs-P)
 2. rész: 2017. Szeptember 14-15. (Cs-P)
 3. rész: 2017. Szeptember 21-22. (Cs-P)

6.) A pályázat beküldésének lehetséges módjai:

Online: az alábbi űrlap kitöltésével és elküldésével.

Faxon: a 06(1)3360-835-ös fax számra a pályázati felhívás 14. pontjának kitöltésével, és a pályázati felhívás cégszerűen aláírt beküldésével.

Elektronikusan: az office@europaiuzletiiskola.hu e-mail címre, a pályázati felhívás 14. pontjának kitöltésével, és a pályázati felhívás cégszerűen aláírt beküldésével.

Levélben: Európai Üzleti Iskola (Pályázat) 1539 Budapest, Pf.: 625. címen, a pályázati felhívás 14. pontjának kitöltésével, és a pályázati felhívás cégszerűen aláírt beküldésével.

7.) Részvételi korhatár:

Nincs

8.) Részvétel a pályázaton:

Pályázhat minden Magyarországon működő gazdasági társaság, non-profit és egyéb szervezet.

Egy-egy cégtől több résztvevő is pályázhat.

9.) A program tartalma röviden:

 1. 3 x 2 nap tréning
 2. Egyéni tréneri problémák megoldására személyes konzultáció

10.) A program részletesen:

 1. 3 x 2 nap tréning (I+II+III rész)

  I. rész:

  A tréning I. részének célja: A tréningek vezetéséhez szükséges oktatás-módszertani ismeretek megszerzése

  A tréning I. részének tematikája (2 nap):

  1. A tréningfoglalkozáson belüli tanulási folyamat jellemzői és fázisai
  2. A tréningcsoportok vezetéséhez szükséges pszichológiai ismeretek
  3. A tréningfoglalkozások felépítésének módjai
  4. Az elméleti ismeretek átadásának formája, valamint az elmélet és a gyakorlat aránya egy foglalkozáson belül
  5. A tréningfoglalkozásokba építhető demonstrációk fajtái és ezek hatékonysága
  6. Strukturált gyakorlatok összeállításának módjai
  7. A hallgatói gyakorlatok elemzésének és értékelésének módjai és szempontjai
  8. Hogyan készítsünk vázlatot tréningfoglalkozásokra?
  9. Csoportdinamikai sajátosságok a tréningcsoportokban
  10. A védekező-mechanizmusok, a zavaró tényezők, valamint a hallgatói ellenállás fajtái, és kezelésük módja

  I/A. rész:

  A tréning I/A. részének célja: A tréningek tartásához és a munkaköri képzésekhez szükséges tananyagfejlesztés irányelveinek, módszereinek, módszertanának megismerése

  A tréning I/A. részének tematikája:

  Tananyagírás, tananyagfejlesztés

  II. rész:

  A tréning II. részének célja: Előadói-tréneri kommunikációs készségfejlesztés (a résztvevők gyakorlatairól videofelvétel készül)

  A tréning II. részének tematikája (2 nap):

  1. A tréner által alkalmazható beszédtípusok és felépítésük
  2. Az egyes beszédtípusok módja és helye a tréning-foglakozásokon belül
  3. Mikor és hogyan rögtönözzünk?
  4. Hogyan tájékoztassuk hallgatóságunkat?
  5. Hogyan mozgósítsuk hallgatóságunkat?
  6. Hogyan győzzük meg hallgatóságunkat?
  7. Verbális és nem verbális kommunikációs stílusunk összehangolása
  8. Hogyan tegyünk fel kérdéseket a hallgatóság számára?
  9. Hogyan válaszoljunk a hallgatóság kérdéseire?
  10. Módszerek a hallgatóság figyelmének fenntartására
  11. A szemléltetőeszközök és használatuk módjai
  12. Előadói teljesítményt csökkentő gátlásaink feloldása
  13. A trénert érő stresszhatások kezelése
  14. A III. rész feladatainak ismertetése, a felkészüléshez szükséges irányelvek megbeszélése

  III. rész:

  A tréning III. részének célja: Bemutató-tréning tartása (a hallgatók bemutató tréningjéről videofelvétel készül)

  A tréning III. részének módszere:

  1. Minden hallgató rövidített tréninget tart
  2. Minden bemutató-tréninget a csoport közösen elemez a tréner irányításával

  A tréning III. részének tematikája (2 nap):

  1. A tréningek nyitó foglalkozásain a tréner feladatai:
   • a hallgatók beállítása a tréningre
   • az ellenállás kezelés
   • a csoportkohézió és a csoportdinamika elindítása
   • a tréning céljának és tartalmának bemutatása
   • a tréningre vonatkozó hallgatói célok kitűzése
  2. A közbenső foglalkozások vezetése:
   • a feszültség oldása
   • az elméleti ismeretek átadása
   • az elmélettel összefüggő gyakorlatok összeállítása és vezetése
   • a gyakorlatok elemzése
  3. A záró foglalkozások:
   • a megszerzett ismeretek megerősítése
   • a tréning lezárása
   • az érzelmi töltés felhasználása a szerzett ismeretek és készségek tréning utáni alkalmazására
  4. Összefoglalás + Oklevelek átadása

11.) A résztvevők a program elvégzéséről oklevelet kapnak.

Megnevezése: Train the trainer program (Trénerképző, tréner továbbképző tanfolyam)
A képzési program óraszáma: 48 óra

12.) A pályázati támogatás formája:

# A "Trénerképző tréning – I. rész" c. 2 egész napos, intenzív tréning díja:180.000.- Ft/fő + Áfa
# "Trénerképző tréning – II. rész" c. 2 egész napos, intenzív tréning díja:180.000.- Ft/fő + Áfa
# A "Trénerképző tréning – III. rész" c. 2 egész napos, intenzív tréning díja:180.000.- Ft/fő + Áfa
Összesen:540.000.- Ft/fő + Áfa
Pályázati kedvezmény:-270.000.- Ft/fő
A pályázat nyertesei által fizetendő összeg:270.000.- Ft/fő + Áfa

Saját erő: 50 %, pályázati kedvezmény: 50 %.

12/A.) Mit tartalmaz a kedvezményes részvétel díj?

A képzési program megtartását, az összes oktatási anyag ellenértékét, valamint a helyszín költségét.
[Étkezési és ellátási költséget, valamint parkolási díjat a részvételi díj nem tartalmaz.]

13.) A pályázatok értékelése:

Folyamatosan, a beérkezés sorrendjében.

14.) Pályázati űrlap (Cég + jelölt személy(ek))


A pályázó cég adatai:
A cég által a képzésre jelölt személy1:
(1 Több jelentkező esetén kérjük az űrlapot jelentkezőnként kitölteni.)[form-p-5]

15.) Nyilatkozat:

15.1) A nyertes pályázók képzésen való részvételét biztosítjuk.

15.2) A pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik cégünk ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás.

15.3) A nyertes pályázók vállalják, hogy a képzés után kb. 6 hónappal az Európai Üzleti Iskola felmérést végezzen arról, hogy az elsajátított ismeretanyag mennyiben, hogyan és milyen módon segítette munkájukat. (Ezen oktatásmódszertani hatékonyság kutató program teszi lehetővé fenti kedvezmény megadását. A közzétett kutatási eredmények semmilyen formában nem utalnak a megkérdezett cégre vagy személyre.)

15.4) A nyertes pályázó szervezet elfogadja, hogy a visszaigazolással egyidejűleg a pályázat kiírói díjbekérőt állítsanak ki a kedvezményes részvételi díjról.

15.5) A pályázatban foglalt adatok hitelesek.