Vezetőképzés

Fiatal Vezetők, Frissen Kinevezett Vezetők,
illetve a
Vezetői Utánpótlás
Kompetencia-Fejlesztése
a Versenyképesség Növelésére,
a Cégszempontból Kritikus, Stratégiai Képességek
fejlesztésével

(komplex vezetői készségfejlesztő képzési program)Minden szervezet számára elengedhetetlen, hogy fiatal, vagy frissen kinevezett vezetőinek vezetői és irányítási készségeit fejlessze, annak érdekében, hogy könnyebben elérjék és megvalósíthassák a szervezeti célokat.

Ez elsősorban a pozícióba kerülő személy fejlődése/fejlesztése révén, a szakmai tudáson túlmutató vezetői készségek fejlesztésén keresztül érhető el.


4 szempont, amiért ezt a vezetőképző programot érdemes választani:

 1. A program lényegre törően és rendszerbe foglalva ismerteti meg a résztvevőkkel a vezetői munka legfontosabb összetevőit, és a vezetői munkakörhöz kötődő legfontosabb elvárásokat.
 2. A képzési program fókuszában koncentráltan a lényegi tudás és a gyakorlatiasság áll.
 3. A program kiforrott, értékalapú, időt álló és komplex tudást ad.
 4. Jövőorientáció: a program felkészíti a résztvevőket a jövő vezetési-vezetői kihívásaira.


Mit tartalmaz a fiatal vezetőknek, frissen kinevezett vezetőknek, illetve a vezetői utánpótlásnak szóló képzési program?

Inspirációt, mintákat és modelleket, valamint bevált gyakorlatokat (ún. „best practice” elemeket) a jelenre és a jövőre vonatkozóan.

A program horizontális és vertikális síkon bővíti és rendszerezi a résztvevők eddigi tudásanyagát és megszerzett tapasztalatait.

Horizontális síkon a vezetői látókör szélesítése történik
(pl. mitől sikeres egy vállalat, mitől működik sikeresen egy vállalkozás; megatrendek; mi a korszellem és az hogyan hat ki a vállalati gondolkodásra, valamint a vállalat-vállalkozás lehetőségeire; vezetői gondolkodásfejlesztés a hierarchiában elfoglalt pozíciónak megfelelően, stb.).

Vertikális síkon vezetői készségfejlesztés folyik (vezetői- és vezetési technikák; munkatársak motiválása; hogyan hozzuk ki magunkból és másokból a legjobb teljesítményt; ügyfél- és vevőközpontúság; a változások fogadásának és kezelésének lehetőségei; az innováció lehetőségei; cég- és önmenedzselés; prezentációs készség és kommunikációs készségek fejlesztése, stb.)

A program ereje a rendszerben (és a rendszerezettségben) van. Lásd alább.


A képzési programot előbbieken túl tematikájával is ajánljuk:

A program rövid ismertetése:

A program négy részből áll:

 1. tréningek (készségfejlesztés)
 2. előadások (új ismeretek, új látásmód, gondolkodás- és szemléletfejlesztés)
 3. elméleti tananyag (vizsgatárgyak)
 4. a záró dolgozat, amelynek témája, rendszerszemléletben foglalja össze a tanultakat (tréningek, előadások, elméleti tananyag) a hallgatót delegáló cég szempontjából.

Részletesen:

 1. Tréningek:
  • „Vezetői és vezetési technikák” (2 egész napos tréning)
  • „Munkatársak motiválása és teljesítményértékelése” (2 egész napos tréning)
  • „Az innováció-orientált cégműködés és vezetés” (2 egész napos tréning)
  • „Professzionális értékesítés. Az értékesítés folyamata és technikája” (1 egész napos tréning)
  • „Cég- és önmenedzselés” (1 egész napos tréning)
   +
  • Kommunikációs készségfejlesztés: „Prezentációs technika és előadói készségfejlesztés” (2 egész napos tréning)
 2. Előadások:
  • „A vállalati /cég/ működés sikertényezői”
  • „A személyes, vezetői sikertényezők”
  • „A korszellem, amiben dolgozunk, működünk és élünk”
  • „Cégünk, termékeink, szolgáltatásaink és személyes hírnevünk menedzselése”
 3. Elméleti tananyag (vizsgatárgyak):
  • Feladatmenedzsment
  • A munkatársak motiválása és teljesítményértékelése
  • Személyközi kommunikáció és prezentációs technika
  • Projektszervezés és időgazdálkodás
  • Csapatépítés
  • Vezetői stratégia alkotás
 4. Záró dolgozat:

  Elkészítése a tanultak alapján történik, minden résztvevő számára azonos témában és azonos címmel: "Cégem jelenlegi és jövőbeni működésének sikertényezői: a cégemben rejlő lehetőségek".


  +1
 5. Vezető sikertényező vizsgálat:

  A »VSV 100™« teszttel 10 szempont szerint 100 kérdéssel azokat a kulcsfontosságú vezetői személyiségtényezőket vizsgáljuk, amelyek megléte vagy hiánya jelentősen befolyásolja a vezetők, és ezáltal cégük, csoportjuk, csapatuk sikerét. Erről a résztvevők visszajelzést kapnak.


Hogyan valósul meg a gyakorlatban a képzési program?

A 12 napos program 10 tréningnapot, valamint 2 előadásnapot tartalmaz, illetve egy záródolgozat elkészítését.

Az egyes tréningek célja:

A 2 tréningnapos „Vezetői és vezetési technikák” c. tréning célja elsősorban a vezetői kommunikációs készség fejlesztése, valamint a különböző vezetési módszerek megismerése, begyakorlása.

A szintén két tréningnapos „Munkatársak motiválása és teljesítményértékelése” c. tréning célja a beosztottakkal való bánni tudás, s hogy mindenkiből a lehető legjobb teljesítményt legyünk képesek kihozni vezetőként.

A harmadik kétnapos programrész „Az innováció-orientált cégműködés és vezetés” c. tréning. E tréning célja a szemléletformálás, valamint az innováció különböző területeinek megismerése, az innováció lehetőségeinek beépítése a mindennapi gyakorlatba. Az innováció a jelen kihívása, a jövő lehetősége, a permanens innováció a jövő sikerének záloga.

A negyedik kétnapos program a „Prezentációs technika és előadói készségfejlesztő tréning”. Oly korban élünk, amikor a mások előtti megszólalás minden formája a hatékony, eredményes és sikeres működés kulcsfontosságú tényezőjévé vált. E programrész a mások előtti szereplést könnyíti meg: a résztvevők prezentációs technika és előadói készségét fejleszti. A program során a résztvevők gyakorlatairól video felvétel készül, amelyet visszanézünk és a tréner vezetésével - pozitív megközelítéssel - elemzünk.

Az ötödik tréning egynapos. Címe: „Professzionális értékesítés. Az értékesítés folyamata és technikája”. Függetlenül attól, hogy milyen a cégstruktúra, és hogy egy vezető közvetlenül részt vesz-e az értékesítési folyamatban vagy sem, minden vezetőnek szüksége van értékesítési ismeretekre. Az általunk programba választott egynapos tréning az értékesítés folyamata és technikája felől közelíti meg az értékesítés-üzletkötés, illetve a piaci megjelenés kérdéskörét.

A hatodik tréning szintén egynapos. Címe: „Cég- és önmenedzselés”. Ennek fontosságát adatokkal szeretnénk alátámasztani. Az egyik adat: Magyarországon jelenleg több mint 530 ezer cég működik, a másik adat: az EU-ban több mint 22 millió cég működik. Ebből a tömegből mind helyi szinten, mind regionális szinten, mind világszinten csak tudatos cég- és önmenedzseléssel lehet kitűnni.

Az előadások célja: a látókör szélesítése, a horizontális ismeretek tágítása a vezetéshez kötődően.

A záródolgozat elkészítésének célja: a záródolgozat elkészítésének célja a dolgozat címében rejlik. A záródolgozat címe és témája mindenki számára, aki képzési programban részt vesz: "Cégem jelenlegi és jövőbeni működésének sikertényezői: a cégemben rejlő lehetőségek". A téma megkötésének az a célja, hogy a résztvevők a tanultakat arra a cégre adaptálják, ahonnan delegálták őket. (Megjegyzés: a képzési programban magánszemély nem vesz részt, csak cégek/szervezetek munkatársai.)Korábbi résztvevők véleményei a programról:

„Az átfogó tudásanyagot alapul véve, bátran ajánlom másoknak is a program elvégzését.”
„Manírok nélküli, szuperinformatív program.”
„Az oktatók elkötelezettsége a hallgatók és a téma iránt, valamint szakmai alázatuk példaértékű.”
„Könnyen és gyakorlatiasan lehet a meglévő tudást fejleszteni és új ismereteket szerezni.”
„Színvonalas oktatások, előadók és oktatási anyag.”
„Átfogó, teljes képet ad arról, hogy egy vezetőnek milyen területekkel kell foglalkoznia.”
„A program számomra a legtöbb munkahelyi helyzetre adott megoldást vagy iránymutatást. Minden vezetőnek ajánlom, nemcsak a fiataloknak. Köszönet a trénereknek és oktatóknak, külön köszönet … a látókör szélesítéséért, a gondolkodási határok folyamatos feszegetéséért…”
„… ez a program egy lépcsőfok a karrierlétrán …”
„… a jövő lehetőségeit hozod be a jelenbe.” (egyik trénerünkről írták)
„Az innováció számomra mindig valami távoli dolog volt, tartalmilag nem tudtam megfogni. Az előadó néhány perc alatt egyszerűen, tömören elmondta az innováció lehetőségeinek kereteit (azt a 4-et, amit vagy ismersz, vagy nem), ami kézzelfoghatóvá tette a lehetőségeinket. Ennek felismerése tette rám a legnagyobb hatást.”
„Hogy mi tetszett a programban? Minden. De amit soha nem felejtek el, amikor a prezentációs technika tréningen először láttam magam ember magasságban kivetítve. Döbbenetes volt, de a második nap végére sokat fejlődtem. Köszönöm a trénernek és a többieknek – a csoporttársakra gondolok - akiktől szintén sokat tanultam.”
„Olyan csoportba kerültem, mintha válogatott emberek lettek volna. Fél nap után a bevezető gyakorlatoknak köszönhetően mindenki kinyílt, mintha nem most találkoztunk volna először, és ismertük volna egymást régebbről. Könnyű volt a közös feladatokon együtt dolgozni, az idő gyorsan eltelt. De bevallom, amikor egy-egy napnak vége lett, néha nagyon fáradt voltam.”
„A záró dolgozat megírását feleslegesnek tartottam, egészen addig, amíg meg nem írtam. Akkor jöttem rá, hogy eddig nem ismertem a cégemet. Egy masszának tűnt az egész. A cég is, a munkatársak is, az üzleti partnerek is. A záró dolgozattal letisztult minden, és látom a cégemben a lehetőségeket: a cégem lehetőségeit és a saját lehetőségeimet egyaránt.”
„… egy nemzetközi cég HR-eseként elmondhatom, hogy az utóbbi évek egyik legjobb vezetői továbbképzésén vehettem részt. Köszönöm.”

További részletek:

A program teljes időtartama: 96 óra, 12 képzési nap, 2018. szeptember 25. és 2018. november 22. között, munkanapokon. (+Vizsganap: 2019. február 1.)

Képzési napok:

 • 2018. Szeptember 25-26-27. (K-Sze-Cs)
 • 2018. Október 8-9. (H-K)
 • 2018. Október 24-25. (Sze-Cs)
 • 2018. November 6-7. (K-Sze)
 • 2018. November 20-21-22. (K-Sze-Cs)

A program lebonyolítása: A megadott idő intervallumban átlagosan két- vagy háromhetente 1, 2 vagy 3 napos elfoglaltság 9-16 óra között, mindig munkanapokon. Ha valaki valamelyik programrészen nem tud részt venni, a következő kurzuson pótolhatja.

A résztvevők köre: Fiatal vezetők, frissen kinevezett vezetők, vezetői utánpótlás, illetve gyakorló vezetők, akik rendszerszemléletben szeretnék felfrissíteni vagy bővíteni vezetői ismereteiket és tudásukat.

A résztvevők a program elvégzéséről tanúsítványt kapnak.
Megnevezése: Vezetőképzés – „Fiatal vezetők képzési programja”
A képzési program óraszáma: 96 óra

A nyitott képzési program helyszíne: Budapest, Hotel Budapest Körszálló

Céghez/szervezethez kihelyezett program: Legalább 12 fő jelentkeztetése esetén a programot – előzetes egyeztetés alapján – a cég/szervezet által meghatározott helyszínen és időpontokban tartjuk meg.

Mit tartalmaz a részvétel díj? A képzési program megtartását és az oktatási anyagok ellenértékét.

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 14. (péntek)

Részvételi díj: 330.000.- Ft/fő + Áfa


Ha bármilyen további kérdés felmerül,


információs telefonszámunk: 06(1)488-0247


JELENTKEZÉS A FIATAL VEZETŐK, FRISSEN KINEVEZETT VEZETŐK,
ILLETVE A VEZETŐI UTÁNPÓTLÁS KÉPZÉSI PROGRAMJÁRA


A cég adatai:
A cég által a képzésre jelölt személy1:
(1 Több jelentkező esetén kérjük az űrlapot jelentkezőnként kitölteni.)
[form-p-4e]